Neden VRF Klima Sistemlerini Seçmelisiniz?

Mar - 31 2016 | By

Çoğu yapıda soğutma, ısıtma ve sıcak su ihtiyaçları için birbirinden ayrı ve bağımsız sistemler kullanılmaktadır. Bu durum tesis maliyetlerinin yükselmesine ve birbirinden farklı sistemlerin çok alan işgal etmesine sebep olmaktadır. İşletme ve bakım giderleri artmakta, gereğinden fazla elektrik harcaması olmaktadır.

Isı geri kazanımlı VRV sistemlerinin tercih edilmesi durumunda, ısıtma, soğutma ve sıcak su için birbirinden farklı sistemler gerekmemekte, bütün bu ihtiyaçlar tek bir omurga üzerinden giderilmektedir. Binanın tüm gereksinimlerinin tek bir sistem tarafından karşılanması montaj ve kurulum açılarından da büyük avantajlar getirmektedir. Buna ek olarak yüzde elliye varan elektrik tutumluluğuyla da sistem kendisini kısa bir zamanda amorti etmektedir.