Binalarda Enerji Verimliliği Amacıyla Yeni Bir Proje Başladı

Oca - 06 2016 | By

Şehircilik Bakanlığı binalarda enerji verimliliğinin sağlanması için yeni bir projeye başlanfığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre “Binalarda Enerji Verimliliğinin Sağlanması için Teknik Yardım Projesi’’ başlıklı çalışma 24 ay sürecek.

Bakanlık proje sayesinde yeni binaların enerji verimliliği yöntemleri bakımından daha iyi tasarlanması, var olan binaların ise gereklilik ve tipoloji analizleri gerçekleştirilerek iyileştirmesi amacıyla gereken kriterleri meydana getirmeyi hedefliyor.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi aracılığıyla ihalesi gerçekleştirilen ve yönetilen projenin kaynağı 3 Milyon 333 bin 500 Euro iken bu kaynağın yüzde ellisi Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Yararlanıcı kurumunun Çevre Bakanlığı olduğu proje, NİRAS önderliğindeki Konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülüyor.