Kendi Kendine Teşhis Modu

Samsung DVM S VRF Klima Sistemleri çalışma durumunu izler ve oluşabilecek anormal durumlarda bir hata kodu görüntüler.